Regulaminy

  • dolina-bia-ego-zakopane-pod-wierchami-2.jpg

Regulaminy

Regulamin rezerwacji i kosztów jej anulacji 
Poniżej pragniemy przedstawić Państwu nasz regulamin, który stanowi podstawę przygotowania i realizacji Państwa rezerwacji. Na stronie http://willa-pod-wierchami-pl.book.direct/, https://www.booking.com/hotel/pl/willa-pod-wierchami.pl.html, jak również drogą mailową / [email]willa@podwierchami.hub.pl[/email], oraz pod numerem telefonu 884-330-368 oferujemy Państwu nabycie usług firmy Czop Władysław prowadzącej Willę Pod Wierchami oraz Juhas Burger na terenie Zakopanego. 

1. Zawarcie umowy i realizacja usług
1.1 Na stronie http://willa-pod-wierchami-pl.book.direct/, https://www.booking.com/hotel/pl/willa-pod-wierchami.pl.html, jak również drogą mailową / [email]willa@podwierchami.hub.pl[/email], oraz pod numerem telefonu 884-330-368 umowy zawieramy wyłącznie w języku polskim i angielskim. Stroną umowy jest firma Czop Władysław, ul. Przew. J. Krzeptowskiego 41, 34-500 Zakopane, NIP: 7361033042.
1.2 Kliknięcie przycisku „rezerwuj”, jak również zamówienie telefoniczne, lub mailowe powoduje złożenie wiążącego zamówienia na wybrane usługi noclegowe lub gastronomiczne. Złożenie zamówienia potwierdzamy drogą mailową bezpośrednio po zgłoszeniu przez Państwa zamówienia. Prosimy zwrócić uwagę, że produkty zamówione przez Państwa zostaną potwierdzone i przyjęte do realizacji po opłaceniu przez Państwa ich przedpłaty w wysokości minimum 30% ceny całego zamówienia (z zastrzeżeniem punktu 2.2 poniżej). 

2. Płatności
2.1 Zasadniczo oferujemy następujące rodzaje płatności: pre-autoryzacja wymaganej kwoty jako przedpłata podanej przy rezerwacji przez Państwa karty kredytowej + płatność gotówką lub kartą w dniu planowanego zameldowania, przelew tardycyjny wymaganej przedpłaty (dotyczy rezerwacji z wyprzedzeniem minimum 2-tygodniowym) + płatność gotówką lub kartą w dniu planowanego zameldowania, przelew tradycyjny za pośrednictwem t-pay + płatność gotówką lub kartą w dniu planowanego zameldowania. W przypadku każdego zamówienia zastrzegamy sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych. Wszelkie koszty transakcji finansowych ponoszą Państwo.
2.2 W przypadku rezerwacji przy użyciu karty kredytowej pre-autoryzacja konta karty kredytowej następuje wraz z otrzymaniem przez nas rezerwacji.
2.3 Wyrażają Państwo niniejszym zgodę na otrzymywanie informacji o uznaniach na rachunku wyłącznie w formie elektronicznej.  

3. Prawo do odwołania rezerwacji usług firmy Czop Władysław
W przypadku rezerwacji usług firmy Czop Władysław mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy na określonych warunkach przy rezerwacji:  
  1. Rezerwacja za pośrednictwem booking.com: Zgodnie z regulaminami portalu booking.com osoby zamawiające mają prawo do odwołania rezerwacji zgodnie z zaakceptowanymi w trakcie dokonywania rezerwacji regulaminami. W celu przypomnienia regulaminy akceptowane za pośrednictwem booking.com przewidują różne koszty anulacji w zależności od wybranej oferty cenowej. Podstawowymi ofertami są: -Oferta standard- uzyskana na standardowych warunkach cenowych, z podstawowymi kosztami anulacji gdzie: Anulowanie rezerwacji (Gość może bezpłatnie odwołać rezerwację do 14 dni przed przyjazdem.Gość zostanie obciążony 30% całkowitej ceny rezerwacji w przypadku odwołania rezerwacji w ciągu 14 dni przed przyjazdem.), Zasady dotyczące nie-dojazdu (Jeśli gość nie pojawi się w obiekcie, zostanie obciążony całkowitą ceną rezerwacji.), Przedpłata (Gość zostanie obciążony przedpłatą będącą 30% całkowitej ceny rezerwacji po dokonaniu rezerwacji.)-Oferta bezzwrotna- uzyskana na specjalnych warunkach cenowych, lecz z zaostrzeniem kosztów anulacji gdzie: Anulowanie rezerwacji (Gość zostanie obciążony całkowitą ceną rezerwacji w przypadku odwołania rezerwacji w dowolnym momencie), Przedpłata (Gość zostanie obciążony przedpłatą będącą całkowitą ceną rezerwacji w dowolnym momencie),
  2. Rezerwacja telefoniczna lub mailowa:Anulowanie rezerwacji- Gość może bezpłatnie odwołać rezerwację do 30 dni przed przyjazdem.Gość zostanie obciążony 30% całkowitej ceny rezerwacji w przypadku odwołania rezerwacji w ciągu 30 dni przed przyjazdem, Zasady dotyczące nie-dojazdu- Jeśli gość nie pojawi się w obiekcie, zostanie obciążony całkowitą ceną rezerwacji,Przedpłata- Gość zostanie obciążony przedpłatą będącą 30% całkowitej ceny rezerwacji po dokonaniu rezerwacji (z zastrzeżeniem punktu 2 powyżej).
W celu wykonania swojego prawa do odstąpienia od umowy muszą Państwo powiadomić o swojej decyzji w tej sprawie firmę Czop Władysław, telefon:+48 884 330 368, e-mail: [email]willa@podwierchami.hub.pl[/email] w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (np. przy pomocy listu wysłanego przy pomocy e-maila), jak również (jeżeli takowi uczestniczyli w procesie rezerwacji) poinformowania pośredników jak np. Booking.com, telefon: +48 22 48 92 000 zgodnie z ich wytycznymi. Należy pamiętć iż koszty anulacji rezerwacji zostaną naliczone zgodnie z zasadami podanymi powyżej w punktcie 3, więc ich wysokość zależeć będzie od wybranego kanału dystrybucji (źródło z jakiego dokonało się rezerwacji), wybranej w dniu dokonania rezerwacji oferty cenowej i jej warunków (w przypadku rezerwacji przez internet), wysokości ceny rezerwacji, oraz wyprzedzenia z jakim dokonuje się anulacji w stosunku do dnia zameldowania w anulowanej rezerwacji.
Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia przez Państwa od umowy mamy obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania Państwa powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności pomniejszone o ewentualne koszty anulacji. Do zwrotu płatności stosujemy przelew bankowy skietowany na konto, którym posłużyli się Państwo podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie uzgodnimy z Państwem inny środek płatności. W przypadku mniejszej wartości przedpłaty niż koszty anulacji Państwo z kolei mają obowiązek uregulować wszelkie pozostałe należności z tytułu kosztów anulacji do 3 dni roboczych od dnia anulacji lub nie-dojazdu na nr konta 42 1050 1474 1000 0092 3522 4707. W przypadku barku wpłaty w wyznaczonym terminie rozpocznie się proces sądowy w Rejonowym Sądzie w Zakopanem, a później proces windykacyjny. 

4. Zwroty płatności
Wszelkie zwroty płatności wykonywane są na konto używane przez Państwa do zapłaty. W przypadku zapłaty przelewem na konto płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu. W przypadku zapłaty przez t-pay lub przy pomocy karty kredytowej zwrot nastąpi na podane przez Państwa konto.  

5. Customer Care
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 884 330 368  

6. Inne informacje
6.1 Niniejszy regulamin znajdą Państwo na stronie http://willa-pod-wierchami-pl.book.direct/ Ponadto mogą Państwo wydrukować lub zapisać ten dokument korzystając ze zwykłych funkcji swojej przeglądarki internetowej (najczęściej: Plik -> Zapisz jako). Niniejszy dokument mogą Państwo także ściągnąć w formacie PDF i zarchiwizować. W celu otwarcia pliku PDF potrzebują Państwo bezpłatnego programu Adobe Reader (dostępnego na stronie www.adobe.pl) lub innego, podobnego programu, który otwiera pliki w formacie PDF.
6.2 Dane swojego zamówienia mogą Państwo zarchiwizować w prosty sposób przez ściągnięcie regulaminu i zapisanie informacji podsumowujących zamówienie znajdujących się na ostatniej stronie Państwa zamówienia podczas jego składania przy użyciu funkcji „Zapisz jako” w swojej przeglądarce internetowej; mogą Państwo także zaczekać na potwierdzenie zamówienia, które prześlemy Państwu dodatkowo e-mailem po zakończeniu procesu zamówienia na podany przez Państwa adres. Taki e-mail potwierdzający zamówienie zawiera wszystkie istotne dane Państwa zamówienia, i możliwe jest jego łatwe wydrukowanie tudzież zapisanie przy użyciu programu do otwierania poczty elektronicznej.  

Dane identyfikujące Czop Władysław: Czop Władysław, ul. Przew. J. Krzeptowskiego 4134-500 Zakopane NIP: 7361033042, nr konta 42 1050 1474 1000 0092 3522 4707 

******


REGULAMIN HOSTELU POD WIERCHAMI
  1. W dniu dokonania rezerwacji pobierana jest przedpłata.
- Rezerwacja za pośrednictwem booking.com: Zgodnie z regulaminami portalu booking.com osoby zamawiające mają prawo do odwołania rezerwacji zgodnie z zaakceptowanymi w trakcie dokonywania rezerwacji regulaminami. W celu przypomnienia regulaminy akceptowane za pośrednictwem booking.com przewidują różne koszty anulacji w zależności od wybranej oferty cenowej. Podstawowymi ofertami są: -Oferta standard- uzyskana na standardowych warunkach cenowych, z podstawowymi kosztami anulacji gdzie: Anulowanie rezerwacji (Gość może bezpłatnie odwołać rezerwację do 14 dni przed przyjazdem.Gość zostanie obciążony 30% całkowitej ceny rezerwacji w przypadku odwołania rezerwacji w ciągu 14 dni przed przyjazdem.), Zasady dotyczące nie-dojazdu (Jeśli gość nie pojawi się w obiekcie, zostanie obciążony całkowitą ceną rezerwacji.), Przedpłata (Gość zostanie obciążony przedpłatą będącą 30% całkowitej ceny rezerwacji po dokonaniu rezerwacji.)-Oferta bezzwrotna- uzyskana na specjalnych warunkach cenowych, lecz z zaostrzeniem kosztów anulacji gdzie: Anulowanie rezerwacji (Gość zostanie obciążony całkowitą ceną rezerwacji w przypadku odwołania rezerwacji w dowolnym momencie), Przedpłata (Gość zostanie obciążony przedpłatą będącą całkowitą ceną rezerwacji w dowolnym momencie),
-Rezerwacja telefoniczna lub mailowa: Anulowanie rezerwacji- Gość może bezpłatnie odwołać rezerwację do 30 dni przed przyjazdem. Gość zostanie obciążony 30% całkowitej ceny rezerwacji w przypadku odwołania rezerwacji w ciągu 30 dni przed przyjazdem, Zasady dotyczące nie-dojazdu- Jeśli gość nie pojawi się w obiekcie, zostanie obciążony całkowitą ceną rezerwacji,Przedpłata- Gość zostanie obciążony przedpłatą będącą 30% całkowitej ceny rezerwacji po dokonaniu rezerwacji (z zastrzeżeniem punktu 2 powyżej). 

2. Zameldowanie w Hostelu Pod Wierchami odbywa się na podstawie ważnego dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu).Bez okazania ważnego dokumentu recepcjonista może odmówić zameldowania gościa. 

3. Płatność za nocleg uiszcza się w momencie zameldowania gościa. W przypadku braku środków pieniężnych ( zł lub euro) w momencie zameldowania, klient zobowiązany jest dokonać płatności najpóźniej przed godziną 20:00 tego samego dnia. 

4. Podczas zameldowania pobieramy dodatkową opłatę 25 PLN. Opłata ta jest kaucją za kluczyk. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia kluczyka kaucja nie jest zwrotna. 

5. Doba noclegowa trwa od 14:00 dnia przyjazdu do 12:00 dnia następnego.Zameldowanie przed godziną 14:00 jest możliwe tylko w przypadku, gdy miejsce noclegowe nie było wcześniej zajęte, a pokój jest gotowy do najmu.W przypadku przekroczenia doby noclegowej zostanie naliczona opłata za kolejną dobę. Życzenie przedłużenia pobytu należy jednak zgłosić w recepcji co najmniej 1 dobę przed ustalonym wcześniej dniem wymeldowania w celu ustalenia dostępności pokoju. 

6. Rzeczy pozostawione w hostelu odsyłamy na prośbę Gościa, który pokrywa koszty przesyłki.

7. Chęć odstąpienia noclegu innej osobie powinna być zgłoszona odpowiednio wcześniej w celu ponownego zameldowania nowej osoby.

8. Istnieje możliwość przebywania na terenie Hostelu po wymeldowaniu się jak również istnieje możliwość zostawienia bagażu w zamykanym pomieszczeniu bagażowym.

9. Cisza nocna obowiązuje od 22:00 do 6:00. Zakłócenie ciszy nocnej może skutkować odmową świadczenia dalszych usług.

10. Na terenie Willi osoby niezameldowane mogą przebywać tylko za zgodą recepcji. Osoby niezameldowane nie mogą przebywać w Willi od 22:00 do 6:00.

11. Goście hostelowi mogą korzystać z aneksów kuchennych. W pomieszczeniach ogólnodostępnych obowiązuje samoobsługa a goście korzystający z tych pomieszczeń zobowiązani są do utrzymania porządku.

12. Na terenie Willi obowiązuje całkowity zakaz palenia poza miejscem do tego przeznaczonym.Na terenie Willi obowiązuje też zakaz posiadania/używania narkotyków oraz innych dopalaczy. 

13. Odpowiedzialność Willi Pod Wierchami jest ograniczona do rzeczy pozostawionych w depozycie na recepcji lub w pomieszczeniu z bagażami. 

14. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Willi powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających.

15. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Willa może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Willi, uregulowania należności za cały pobyt (również za niewykorzystane dni rezerwacji), do zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Willi.

16. Willa może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył regulamin hostelowy, lub też w inny sposób zakłócił prawidłowe funkcjonowanie Hostelu.

ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU